Kèn Saxophone YAMAHA YAS-275 seri 030077

  • Thông số kỹ thuật:
  •  High F#
  •  Front F mechanism
  •  Gold lacquer