bảo vệ móng

Móng gảy đàn (Pick)

Pick đeo ngón tay Alice AP-30M2

30.000