Đàn tranh 19 dây

NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh 19 dây

9.500.000 
NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh 17 Dây Đen Kỹ

3.500.000 4.000.000 
NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh Cao Cấp T19M1X

6.400.000 6.800.000