Đàn Tranh

NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh 17 Dây Đen Kỹ

3.500.000 4.000.000 
NULL
NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh Trung Quốc 88-4

15.000.000 
NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh Trung Quốc 33-6

7.500.000 
NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh Trung Quốc 22-2

10.000.000 
NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh Trung Quốc T-13 Dây

4.500.000 
NULL
2.200.000 3.500.000 
NULL

Nhạc Cụ Dân Tộc

Đàn Tranh Cao Cấp T19M1X

6.400.000 6.800.000