Hộp carbon trắng

Phụ Kiện Violin, Viola, Cello, Contrabass

Hộp đựng đàn Viola Carbon màu trắng

6.500.000