KNA pickup

NULL
3.300.000 
bool(true)

Phụ kiện các loại

Pick Up Vol KNA VV-3 VIolin/Viola

2.500.000 
NULL

Các thương hiệu

Pickup KNA Guitar Classic NG-1

1.750.000