Đàn Piano Yamaha ĐQSD U3G

  • Mã Series: 1311993
  • Năm: 1971
  • Hãng: Yamaha
  • Địa chỉ: Hamamatsu, Japan