Sáo Recorder Rainbow Yamaha YRS-20

250.000 

250.000 

  • Sáo Recorder Yamaha YRS-20
  •  Là một loại sáo dọc, dễ chơi, ít tốn hơi hơn các loại sáo trúc, tiêu v..v.. YRS-20 được đưa vào chương trình giáo dục âm nhạc ở trường tiểu học, trung học nước ngoài, điển hình là Nhật. là một loại sáo dọc, dễ chơi, ít tốn hơi hơn các loại sáo trúc, tiêu v..v.. YRS-20 được đưa vào chương trình giáo dục âm nhạc ở trường tiểu học, trung học nước ngoài, điển hình là Nhật.