Tag Archives: bAIviet

Victoria Music: Hội Đồng Trung ương Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh khen thưởng

khen-thuong-victoria-music

Hà Nội, 12/05/2024 – Trong một sự kiện đáng chú ý, Công ty Cổ phần âm thanh ánh sáng nhạc cụ Victoria (sau đây gọi là Victoria Music) đã được Hội Đồng Trung ương Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen. Sự kiện này không chỉ là sự ghi nhận […]