Tag Archives: đàn organ

Đàn Organ phù hợp nhất dành cho trường học

Đàn Organ/ Keyboard phù hợp nhất dành cho trường học Tầm quan trọng của âm nhạc trong việc giúp trẻ định hình trí tuệ và tăng cường khả năng sáng tạo đã được minh chứng. Vì vậy, giáo dục âm nhạc trong trường học cũng là định hướng đi đúng đắn mà Bộ giáo dục […]