Kèn Cornet Blessing

  • Bore size: 11.68mm
  • Bellmounth:  98mm
  • Pisiton : 3
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi