Kèn Cornet MTP

  • Bore size: 11.68mm
  • Bellmounth:  98mm
  • Surface Material:Gold Lacquer
  • Body Material:Yellow Brass
  • Type:Brass Wind Instrument
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi