Lưu trữ thẻ: Các Điệu Trống Cơ Bản Người Mới Học Nên Biết Đến

Các Điệu Trống Cơ Bản Người Mới Học Nên Biết Đến

Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng khi học trống là điều rất cần thiết. Trong đó, các điệu trống cơ bản cũng như cách thực hành các điệu trống ấy như thế nào là điều rất quan trọng trong quá trình học. Cùng Victoria Music tìm hiểu về các điệu trống cơ bản dưới […]