Tag Archives: Cấu Tạo Và Cơ Chế Hoạt Động Của Một Cây Đàn Cello

Cấu Tạo Và Cơ Chế Hoạt Động Của Một Cây Đàn Cello

Quyết định học nhạc cụ dây nào có thể là một câu hỏi khó. Nhiều người bị phân vân bởi các lựa chọn có sẵn và họ không chắc sự khác biệt giữa các nhạc cụ là gì. Lựa chọn giữa violin, cello và các nhạc cụ dây khác là một quyết định quan trọng […]