Tag Archives: Recorder và Pianica

Tập Huấn Sử Dụng Sáo Recorder và Pianica tại Các Trường Học Miền Bắc – Victoria Music và Yamaha Việt Nam

Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 9 tháng 10 năm 2023, Victoria Music đã tham gia cùng Yamaha Việt Nam trong việc tổ chức một tập huấn đặc biệt về việc sử dụng sáo Recorder và nhạc cụ kèn bấm Pianica tại một loạt các trường học tại khu vực miền Bắc. Sự […]